Zheneni s detsa v Bulgaria (Bulgarian Remake)

Last update January 18, 2015

Back to the Bundyology Homepage
Back to «Remakes»


A Bulgarian Remake called Женени с деца в България (Zheneni s detsa v Bulgaria, Married with Children in Bulgaria) premiered on 26 March, 2012 on Nova. 16 episodes were produced. The Bulgarian Bundies are called Bikov, their neighbours are called Nikolov.

Original Character    Bulgarian Character   Bulgarian Actor
Al BundyJoro Bikov  Georgi Borisov
Peggy BundyCveti BikovaStefaniya Koleva
Kelly BundySissi BikovaSofia Marinkova
Bud BundyBoby BikovPavel Kovach
Marcy RhoadesDora NikolovAlexandra Surchadzhieva
Steve RhoadesMisho NikolovLyubomir KovachevBack to the top of this page
Back to «Remakes»
Back to the Bundyology Homepage

© Andreas Carl 2006